Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

[Home][o nama][sekcije][fotografije][uspjesi nase skole][ostalo][kontakt]

 

 

 

 

Opci podaci o školi

Javna ustanova Osnovna škola “Banovici” Banovici upisana je u registar osnovnih škola Tuzlanskog kantona za 2001. godinu  pod rednim brojem 1 na strani 1. Javna ustanova Osnovna škola “Banovici” Banovici ispunjava uvjete za odgoj i obrazovanje redovnih i vanrednih ucenika u skladu sa odgovarajucim nastavnim planovima i programima . Osnovna škola “Banovici” Banovici osnovana je 1947. godine  u naselju “Litva”.  Školu je pohadjao 240 ucenika svrstanih u cetiri razreda. Objekat prve škole nalazio se u naselju “Litve”. 1963. godine  sagradjen je objekat u kome se sada odvija nastava. Školsko podrucje centralne škole  cini MZ grad I i II – gradska zona, MZ Podgorje  sa podružnicama  Mušici, Cubric i vezano za putnu komunikaciju Banovici – Banovici Selo – Treštenica, MZ “”Repnik”  sa podružnicama Becici, Hrvati, Radina, Nasubašici, Mrljevici i vezano za putnu komunikaciju Banovici – Ribnica. Podrucna cetverorazredna škola “Repnik” nalazi se 2 km od centralne škole i obuhvata školsko podrucje  MZ “Repnik”  koja obuhvata podružnice: Mrljevici, Radina, Nausbašici, Becici, Hrvati i vezano za putnu komunikaciju Banovici – Ribnica. likovna sekcija

            U centralnoj školi radi odjeljenje ucenika sa posebnim potrebama. Ucenici pohadjaju III razred. 20. septembra tekuce godine su poceli radovi na podrucnoj školi u Podgorju i ako budu radovi išli po planiranom, naredne godine bi   pocela sa radom. Protekla školska godina  je u potpunosti  realizovana i ostvareni su svi ciljevi i zadaci koji su bili predvidjeni godišnjim programom rada. Redovna nastava u potpunosti je realizovana uz odredjene poteškoce koje su bile u  nedostatku prostora koji još uvijek koristi  OŠ «Seona» i na taj nacin smanjena je  mogucnost kabinetske nastave, obzirom da  još uvijek se ucionice koriste za 2-3 predmeta. Tu je i nedostatak  nastavnih sredstava i opreme i nemogucnost rada  u laboratorijama ( fizika, hemija, biologija ) itd. Problem starih tabli koje je teško popraviti, a teškoce su i u nabavci novih. Za pocetak ove školske godine nabavljeno je  7 tabli za razednu nastavu, obzirom da  tu treba najprije rješavati  problem. Ipak uspijeh i realizacija  u ovoj šššskolskoj godini  su na zavidnom nivou. Ucenici škole su u vannastavnim aktivnostima  postigli dobre rezultate kako na opštinskim  tako kantonalnim i Federalnom takmicenju.  Na Federalno takmicenje su išli ucenici iz CIVITASA, fizike gdje su ostvarili dobre rezultate, a u ženskoj košari smo osvojili  prvo mjesto u Federaciji.

Tanjino odjeljenjeProlaznost   ucenika u uspjehu ove godine je 99,48% što je odlican uspjeh, a 99% ucenika ime primjerno vladanje. Srednja ocjena je 4,17 i ona pokazuje  stvarno stanje znanja ucenika. Ovakav uspjeh je izuzetno dobar, medjutim mi cemo nastojati da ove godine  taj uspjeh popravimo i ako je moguce  malo osavremenimo i upotpunimo  nastavna sredstva i didakticki materijal koji su  važan faktor uspješne realizacije nastave. U ovoj školskoj godini  održati nivo  postignutih rezultata  u odnosu na prošlu školsku godinu i ako ce materijalno biti teže postici sve ono što je odradjeno prošle godine kada smo mogli stici na sva takmicenja i ispuniti zacrtani plan za šk. 2003/2004. godinu. Medjutim ova godina je još ambicioznija te se nadamo pomoci kako roditelja tako i šire društvene zajednice, a posebnu pomoc ocekujemo od Vijeca roditelja.

Nastavit cemo kao i prošle godine:

·       Primjenu  savremenih oblika i metoda rada u nastavi sa mogucnošcu  primjene individualizirane nastave i grupnog oblika rada

·        Na pozitivnim iskustvima  i eliminisanju  odredjenih propusta graditi strategiju na održavanju  dobrih rezultata  u okviru vrednovanja škola

·        Na polugodištima  vršiti analizu vaspitno obrazovnog rada, voditi dokumentaciju o tome  i preduzimati mjere za unapredjenje  organizacije i metodologije rada renovirana sala

·        Svi nastavnici imaju obavezu da planiraju uvodjenje inovacija u nastavni proces cije ce se realizovanje pratiti putem realizacije plana uvodjenja inovacija

·        Kreativnost kod ucenika pretvoriti u sposobnost

·        Posebnu pažnju posvetiti radu odjeljenja koji su u programu  step škole i novoj metodologiji rada.

·        Nastavni proces voditi kako bi mogli  zadovoljiti ucenikove osnovne intelektualne, emocionalne, socijalne i kulturne potrebe

·       Saradnja sa strucnim i naucnim institucijama

·       Strucno usavršavanje nastavnika na svim nivoima  i oblicima usavršavanja

           U ovoj školskoj godini organizacija nastave  i vaspitno obrazovni rad odvijace se u dva objekta:

·        Centralna osmogodišnja škola “Banovici”

·        Podrucna cetverorazredna škola “Repnik”

Nikolija, Jasna i Sanela U protekloj školskoj godini su jednim dijelom  poboljšani uslovi rada kako u centraln tako i u podrucnoj školi. U centralnoj školi je renovirana sala za tjelesni odgoj  i nabavljen je odredjeni dio rekvizita  i sportske opreme koji ce znatno poboljšati  realizaciju planiranog gradiva. Samim tim su stvorerni bolji uslovi za rad, a  i podstrek za još vece ulaganje u nabavku  potrebne opreme i nastavnih sredstava. Nabavljen je jedan dio alata i namještaja  u kabinet tehnickog odgoja, nabavljeno  je nekoliko novih tabli u razrednu nastavu i za potrebe predmetne a i razredne nastave 2 kasetofona, 1 grafoskop i 1 kompjuter. Opremljena je zbornica za nastavnike cime su poboljšani uslovi boravka nastavnika u školi. U podrucnoj školi je nabavljen  polovan  namještaj koji je u dobrom stanju i u ucionicama su postavljene nove table. Planirano je još ulaganja u namještaj i  opremu u mogucnostima školskog budžeta. Za ovu školsku godinu obuhvacene su 23 ucionice   u centralnoj školi i 3 uceionice u podrucnoj školi. Odvojeni su kabineti tehnickog odgoja i informatike koji su do ove godine bili u  jednom kabinetu. Medjutim i dalje ostaje dosta problema koji ce uticati na sam tok realizacije  nastave. 

Elektro instalacija je dotrajala i stara i prisutnost ovog problema je izražena u zimskom periodu kada dolazi do veceg opterecenja mreže. Zbog dotrajalosti krovne prekrivke i lošeg stanja cesta su prokišnjavanja. Najizraženiji je problem vezan za centralno grijanje. Stara i dotrajala vertikalna  a posebno horizontalna instlacija u objektu i van objekta, dotrajalost veceg broja radijatora na kojima se  cesto pojavljuju curenja te su zbog toga neophodna pražnjenja sistema kako bi se kvar otklonio. Izražena je mogucnost poplava u školi  zbog dotrajalosti sistema  za grijanje. Zbog kvara jednog dijele radijatora u centralnoj školi postoji mogucnost problema održavanja nastave ako temperature u zimskom periodu budu previše niske.  Na objektu centralne škole  izvršena je adaptacija u 1996. godini, za novu nema izgleda u skorije vrijeme. Kapitalna ulaganja su neophodna  na sistemu za grijanje kako bi se omogucili bolji uslovi rada škole to znaci nabavka oko 25 radijatora. 

            Podrucna  cetverorazredna škola “Repnik” ima solidne uslove za organizaciju nastavnog procesa  obzirom da je škola adaptirana 1999. godine. Ima odredjenih nedostataka na kvalitetu  adaptacije unutarnje fasade, kao i vodoinstalacionoj mreži. Krajem septembra prošle godine završeni su radovi na asvaltiranju poligona podrucne škole «Repnik» cime je stvorena veca mogucnost uspješnijeg  izvodjenja nastave tjelesnog odgoja.

[Home][o nama][sekcije][fotografije][uspjesi nase skole][ostalo][kontakt]
 

Copyright(c) 2005.Samra
fbrigic@bih.net.ba